Ronald Reagan i obalenie komunizmu. Zbliżenie na Polskę
Fragmenty - 3

 

Clark nie żywił żadnych wątpliwości co do zamiarów Reagana. „Jego politycznym celem niewątpliwie było osłabienie ZSRR – powiedział. – Z całą pewnością jego myśli biegły ku temu już w czasach gubernatorskich: czy to przez podkopywanie Związku Sowieckiego, czy przez pomoc w tym, by Związek Sowiecki sam się podkopał. To pewne. Ku temu zmierzała jego polityka. Bez żadnych wątpliwości”. Reagan z głębokim przekonaniem mówił Clarkowi i jego ekipie „kilkakrotnie jako gubernator i wielokrotnie jako prezydent”, że „mur otaczający ateistyczny komunizm musi upaść, zgodnie z Boskim Planem, ponieważ opiera się na kłamstwie”. Reagan tak często mówił o tym Boskim
Planie, że Clark swobodnie skraca te dwa słowa do „D.P.” .

Clark powiedział, że wszyscy byli świadomi, czego prezydent sobie życzy, stąd też „naszym zadaniem jako jego gabinetu i ekipy było przełożenie wizji prezydenta na fundament polityki, polityki na strategię, strategii na taktykę, a potem jej realizowanie aż po ostateczny sukces”12. Według Clarka strategia Reagana skierowana na „przyspieszenie końca Związku Radzieckiego” opierała się na pięciu filarach: „ekonomicznym, politycznym, militarnym, ideologicznym i
moralnym”.

     (   |   2   |  3  |