Strona wydawcyProchy O książce mówiliO KsiążceSpotkania z Autorem


O autorze

RADEK SIKORSKI, od 2005 senator ziemi bydgoskiej.

Od października 2005 do lutego 2007 roku minister obrony narodowej. Poprzednio, 1998–2001, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Od 2002 do 2005 roku był członkiem rzeczywistym American Enterprise Institute w Waszyngtonie oraz dyrektorem wykonawczym Nowej Inicjatywy Atlantyckiej. Jest autorem książek wydanych w kilku językach: Dust of the Saints oraz The Polish House, an Intimate History of Poland.

Laureat nagrody World Press Photo. Absolwent uniwersytetu oksfordzkiego na kierunku filozofia, nauki polityczne i ekonomia.

W latach 80. sympatyk „Solidarności”, następnie uchodźca polityczny w Wielkiej Brytanii. Publikuje w „Rzeczpospolitej”, „National Review”, „The Spectator”, „The Wall Street Journal” oraz komentuje w TVP, TVN, BBC i CNN.

Więcej informacji na stronie internetowej Senatora Radka Sikorskiego

Wybrane wywiady i artykuły

Powrót Radka zwanego "Plakietką", GW, 2005-12-02

Nowy Sikorski dla Polski, Przekrój, 28 2006

Od partyzanta do ministra, GW, 2007-02-06

Don't Take Poland for Granted, Washington Post, 2007-03-12

Więcej wywiadów na stronie Senatora Radka Sikorskiego