"Prochy świętych
Afganistan
Czas wojny"


Tytuł oryginału: "Dust of the Saints.
A Journey to Herat in Time of War"

 
Premiera 8 maja 2007
spotkanie prowadzi Wojciech Jagielski
Zamek Królewski, Warszawa

Wydawca: Andrzej Findeisen - A.M.F. Plus Group

Przełożył Grzegorz Sowula

ISBN 978-83-60532-03-4
Okładka miękka, 392 stron, ponad 50  zdjęć.


Strona wydawcyO autorze O książce mówili O Książce  Spotkania z autorem


Okładki poprzednich wydań


Chatto & Windus

Alfa-Wero

Wydanie perskie

Paragon House

Pierwsze wydanie Chatto & Windus, London

Pierwsze polskie wydanie: Polonia Books Fund Ltd, London

Drugie wydanie polskie: ALFA-WERO Sp. z  o.o. Warszawa, 1995

Trzecie wydanie polskie: Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Warszawa, 2002  

Wydanie amerykańskie: Paragon House, New York, 1990, p.t.: Dust of the Saints: A Journey Through War Torn Afghanistan"


Copyright © 2007 A.M.F. Plus Group Sp. z o.o
Wydruki z innych źródeł, wymienione i pokazane na stronie  Copyright © ich wydawców i autorów


Wydawca: Andrzej Findeisen - A.M.F. Plus Group Sp. z o.o.
Al. Solidarności 91/28, 00-144 Warszawa
Tel: 4822/620-7868; Faks: 4822/620-6533

Strona internetowa wydawcy      Poczta elektroniczna: Wydawca.Amfplus@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter